Сколько переплатишь за лизинг

Сколько переплатишь за лизинг

Лизингът на персонал като ефективно решение за стартиращи фирми

 • Horizons Bulgaria
 • | декември 4, 2020
 • | Лизинг на персонал, Последни новини
 • | лизинг на персонал

Лизингът на персонал като ефективно решение за стартиращи фирми

Какво е лизинг на персонал?

Персоналът под наем е съвременна, гъвкава бизнес услуга, която има разновидности като Временна заетост, Лизинг на персонал, Аутсорсинг и други. Временната заетост позволява на работодателя да ангажира служители само за времето, в което има нужда от тях – конкретен проект, сезон или друг времеви интервал, като заплаща за тях фиксирана цена на фирмата, предлагаща услугата.

При условия на лизинг на персонал, Компаниите, предоставящи услугата, служат като съ-работодатели на своите клиенти. Работодателят, наел служителите, не се ангажира със заплащане на осигуровки и социални плащания. Това се осигурява от фирмата за лизинг. Тя също така води клиентите през правните процеси на работа със служителите.
При аутсорсинг клиентът предоставя на агенцията да извършва част от нейните дейности, включително това може да е и управлението на екипа. Това е подходящо решение за съпътстващи дейности като поддръжка, почистване, спомагателни дейности, които не са от първостепенна важност за спецификата на бизнеса и могат да варират по отношение на натовареността в работата.

Всеки тип компания се нуждае от надеждна работна сила, която да се справи с ежедневните операции и отговорности.

Това често включва служители, които отговарят за основните операции на бизнеса като производство, маркетинг и продажби. От друга страна, някои отговарят за административни отговорности като подбор на персонал, заплати и обезщетения на служителите. За съжаление, повечето малките и средни предприятия може да се затруднят при достигането на достатъчен брой служители, които да изпълнят всички тези необходими задачи.

Една стартираща фирма ще срещне затруднения не само с наемането на служители. Също ще има проблеми с подготовката на всички задачи, свързани с администрирането на работната си сила. Това е особено актуално, ако фирмата няма достатъчно финанси, за да наеме всичките си служители на пълно работно време. За щастие, има начини за преодоляване на това предизвикателство!
Една от основните причини, поради които компаниите предпочитат наемането на служители чрез фирми за лизинг на персонал, е че те се освобождават от трудоемките и сложни процеси по администрирането им.

Ето защо трябва да помислите за лизинг на персонал, когато стартирате бизнес:

Лизинговите компании могат да ви помогнат да намерите най-добрите служители за вашата стартираща фирма

Служителите са сърцето на организацията, така че наемането на най-подходящия специалист за длъжността е от решаващо значение за бизнеса. Това обаче може да е по-трудно, като се има предвид липсата на опит в управлението на човешки ресурси при някои собственици на стартираща компании. Закъсненията с наемането на подходящия персонал струват много на бизнеса. За малкия бизнес подборът на персонал, интервютата, оценяването на кандидатурите за работа и наемането отнемат ценно време, което би могло да бъде отделено за други важни бизнес дейности.

От друга страна, липсата на подходящите служители може да спре развитието на организацията, което ще струва значителни ресурси. Може да си спестите дългия процес по подбор и наемане, защото лизингова компания може да направи това вместо вас. Фирмите, които предлагат услугата по лизинг на персонал имат голям опит в оценяването на кандидатите и могат да ви съдействат да намерите подходящите хора за работата. За целта е нужно да им дадете вашите критерии за професионалистите, от които се нуждаете.

Лизингът на персонал намалява разходите

Въз основа на проучване, проведено със стартиращи компании, проведено през 2017 г., 88% от собствениците на нов бизнес казват, че капиталовото изискване е предизвикателството номер едно, с което трябва да се сблъскат при създаването на своята фирма. Стартиращите компании работят с много ограничен бюджет, но те трябва да могат да предоставят продукти и услуги с най-високо ниво на качество, за да останат конкурентоспособни на пазара. Подобно на други бизнеси, стартиращите фирми трябва да плащат за своите работни нужди като доставчици, наем, материали, лицензи, служители и др. Наемането на служители чрез фирма за лизинг на персонал намалява разходите, свързани с обслужването им.

Лизинговите компании могат да ви дадат предвидима и по-категорична разбивка на разходите.

Цената на договорите при лизинговите компании също е фиксирана за определен период от време. Не е нужно да се тревожите за променливите цени на договорите. Също така ще можете да спестите от преки и косвени разходи за персонал като ведомост, заплати и други разходи. Различни проучвания сочат, че малките предприятия с до 25 служители могат да спестят до 40% от разходите, докато бизнесите с до 100 служители могат да спестят 25 до 35%. Също така не е нужно да плащате на наети работници други финансови придобивки. Някои лизинговите компании вече предлагат пакети за обезщетения, които се включват в цената на услугата и са по-евтини.

Наемането на служители чрез лизинг на персонал означава по-малко HR и административна работа

Много е трудно за собствениците на нов бизнес да се справят наведнъж с проблеми от различни области на бизнеса. Това е особено валидно, ако те са във на фаза стартиране и растеж. Справянето с всеки аспект на бизнеса изисква много време и енергия. За стартиращите фирми административни и HR задачи, като управление на заплати, данъци и други документи, могат да отнемат много време и да се окажат сложни. Тъкмо тук компаниите за лизинг на персонал могат да ви помогнат да спестите време.

Читать статью  Возмещение НДС при лизинге

Вместо членовете на вашата организация да обработват и съхраняват цялата документация на служителите, доставчиците на услугите за лизинг на персонал са тук, за да се грижат за тези задачи. Дори онези компании, които са в състояние да наемат служители сами, все още предпочитат да работят с фирми за лизинг на служители. По този начин те избягват процесите на работа, свързани с администриране на персонала. С ценното време, което сте спестили от административна работа, можете да се съсредоточите повече върху планирането и формулирането на стратегии за вашия бизнес.

Все още имате контрол върху начина, по който искате да управлявате бизнеса

Въпреки че вашите служители са наети чрез лизингова компания, вие все още имате контрол върху начина, по който искате да управлявате бизнеса. Компаниите за лизинг на персонал отговарят само за заплатите, обезщетенията и други административни и HR функции, обаче клиентът все още има властта да взема други бизнес решения. Наети лизингови служители все още се отчитат пред шефа си във фирмата-клиент, който отговаря за определянето на отговорностите на служителите. Услугата по лизинг на персонал ви позволява да се съсредоточите повече върху постигането на резултата, който очаквате от служителите, и по-малко върху управлението на заплати, данъци и т.н.

Компании за лизинг на персонал могат да ви помогнат да подобрите представянето на служителите

Едно от предимствата на услугата по лизинг е, че лизинговата компания може да помогне на клиентите си за обучението на служителите. Например, услугата по аутсорсинг на персонал означава, че компанията не трябва да инвестира толкова много от усилията си за работа със служителите, но въпреки това тя може да получа отлични резултати от тях. Когато откриете някаква грешка или недостатък на служител, компанията за лизинг на персонал може да ви помогне при разрешаването на това. Тя може да им организира обучение, за да подобрят представянето си на работа.

Стартиращите фирми са много трудни за управление, особено ако ви липсва опит и ресурси. С подходящите хора можете лесно да преодолеете подобни предизвикателства. Нужно е да помислите за лизинг на персонал, за да подобрите ефективността на новия си биснес. Подборът и наемането на вашите служители не само ви спестява пари, но и ви спестява време и енергия.
Когато избирате партньор за услугата по лизинг, добре е да съобразите лиценза, опитът и препоръките на агенцията по лизинг.
Разбира се, никой не познава фирмената ви култура и средата на вашия бизнес, както вие. Едно от нещата, за които трябва да бъдете внимателни при работата с партньор по лизинг е да не допускате впечатлението, че има посредник между вас и вашите служители.

Хорайзънс България е лицензиран посредник, предлагащ услугата временна заетост, която може да се адаптира към Вашите бизнес потребности.

Лизинг при УСН для лизингополучателя: учет платежей, перенаем, переход на ОСНО

Лизинг помогает приобретать дорогостоящее имущество (транспорт, оборудование), не тратя значительную сумму за один раз. Однако есть и обратная сторона — сложности с учетом лизинговых операций при УСН. О них мы сегодня и поговорим.

Лизинг — это вид аренды, при которой лизингодатель по запросу лизингополучателя закупает у третьих лиц имущество и передает его лизингополучателю во временное владение и пользование за плату.

Лизингодатель фактически выступает в роли спонсора, приобретая нужное лизингополучателю оборудование. Именно поэтому в большинстве случаев лизинг предполагает выкуп арендатором имущества по окончании срока договора. А сам лизинг имеет еще и второе название — финансовая аренда.

 • Как учесть лизинговые платежи при УСН
 • Как учесть перенаем лизинга
 • Продажа лизингового ОС после выкупа
 • Переход на ОСНО во время лизинга

Как учесть лизинговые платежи при УСН

Лизингополучатель, как правило, вносит в пользу лизингодателя два типа платежей:

 • текущие платежи — плата за пользование полученным от лизингодателя имуществом;
 • выкупная стоимость — плата за переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя (если это предусмотрено договором).

Лизингополучатели на УСН «доходы» платежи по договору лизинга при налогообложении не учитывают (п. 1 ст. 346.18 НК РФ). Это касается как текущих платежей, так и выкупной стоимости.

На УСН «доходы минус расходы» учет платежей в расходах ведется. Поскольку взносы имеют разные основания, включать их в расходы тоже нужно по-разному. При этом обе суммы могут вноситься как авансом, так и по факту, что тоже влияет на порядок их учета. А вот то, на чьем балансе учитывается предмет лизинга, для УСН значения не имеет.

Лизинговые платежи при УСН 15 % учитывайте так же, как и прочие арендные платежи — на основании пп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ. Расход возникает на дату уплаты, но не ранее окончания периода лизинга, за который внесены деньги (п. 2 ст. 346.17 НК РФ, письмо Минфина от 30.03.2012 № 03-11-06/2/49).

Это значит, что если платеж внесен авансом — до начала или в начале очередного месяца (квартала) — в расходы он попадет только на последнее число этого периода. Например, если ООО заплатило за лизинг оборудования на май еще 30 апреля, то в расходах платеж можно будет учесть только 31 мая.

Читать статью  Учет лизингового имущества на балансе лизингополучателя - проводки

Если же транш перечисляется после окончания периода лизинга, расход формируется на дату платежа.

Аналогично учитывается предъявленный лизингодателем НДС (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Выкупная стоимость попадет в расходы только после выкупа и перехода имущества в собственность лизингополучателя (письма Минфина от 13.02.2019 № 03-15-06/8733, от 20.01.2011 № 03-11-11/10 и от 25.03.2005 № 03-03-02-04/1/88). В зависимости от того, как будет использоваться предмет лизинга, затраты проводятся:

 • как расходы на приобретение ОС — если выкупленное из лизинга имущество будет ОС (пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ);
 • как материальные расходы — если предмет лизинга будет участвовать в производстве, не являясь ОС (пп. 5 п. 1 ст. 346.16 НК РФ);
 • как товар для перепродажи — если предмет лизинга приобретен для последующей продажи (пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Когда договор предусматривает уплату выкупной стоимости частями в течение всего срока лизинга, для целей налогообложения эти платежи рассматриваются как авансы и на дату уплаты при налогообложении не учитываются (письма Минфина от 20.01.2011 № 03-11-11/10, от 25.03.2005 № 03-03-02-04/1/88).

Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.

Как учесть перенаем лизинга

Перенаем лизинга — это передача всех прав и обязанностей по договору другому лизингополучателю, в распоряжение которого поступает и сам предмет лизинга. Первоначальный лизингополучатель при этом полностью выбывает из договора.

С учетом того, что в период лизинга в расходы на УСН включаются только текущие платежи, но не выкупная стоимость, возникают вопросы о том, нужно ли восстанавливать учтенные расходы и пересчитывать базу по УСН за период лизинга. Ведь гл. 26.2 НК РФ обязывает пересчитать налог в ситуации, когда основное средство выбывает из владения налогоплательщика (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).
Сразу скажем: перерасчет в этой ситуации не нужен.

Положения гл. 26.2 НК РФ применяются, только когда расходы на приобретение ОС были учтены при определении объекта налогообложения по УСН. А при лизинге этого не происходит, и вот почему:

 • Выкупная цена может быть учтена только после фактического выкупа и перехода права собственности. До этого расходы на приобретение ОС, в т.ч. уплачиваемые авансом в составе лизинговых платежей, при определении объекта налогообложения по УСН не учитываются.
 • До момента выкупа по договору купли-продажи (т. е. в период лизинга) предмет лизинга для целей УСН вообще не рассматривается как ОС.

Эти два обстоятельства исключают применение положений п. 3 ст. 346.16 НК РФ о восстановлении соответствующих сумм при выбытии невыкупленного предмета лизинга.

При перенайме не нужно восстанавливать и уплаченные лизинговые платежи (плату за пользование), которые были учтены при налогообложении. Таких положений гл. 26.2 НК РФ не содержит в принципе.

Сделка по перенайму предмета лизинга не приводит к необходимости перерасчета налоговой базы по УСН у первоначального лизингополучателя. Лизинговые платежи, учтенные в этот период по правилам пп. 4 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, остаются в расходах. А выкупная стоимость не включается в расходы ни в период лизинга, ни на дату перенайма.

В связи с этим, нужно проследить, чтобы договор перенайма лизинга предусматривал компенсацию новым лизингополучателем выкупных взносов, если они вносились авансом. Ее нужно будет включить в доходы на общем основании.

Продажа лизингового ОС после выкупа

Налоговая сторона продажи выкупленного лизингового имущества вызывает немало вопросов. Пойдем от простого к сложному.

Доходы. Доходную часть при продаже имущества формирует выручка, фактически поступившая от покупателя (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248, п. 2 ст. 249, п. 1 ст. 346.17 НК РФ).

Расходы. По мнению Минфина, в расходы включить нельзя ничего. Дело в том, что остаточная стоимость ОС не указана в ст. 346.16 НК РФ среди расходов, учитываемых для целей УСН (письма Минфина от 02.06.2021 № 03-11-06/2/43690, от 19.11.2020 № 03-11-06/2/100677, от 26.04.2019 № 03-11-11/30795).

В то же время в судебной практике сложился иной подход, признающий правомерным учет остаточной стоимости по правилам пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК РФ, то есть так же, как и покупку товаров, изначально предназначенных для пререпродажи (определение ВС РФ от 18.05.2020 № 304-ЭС20-1243).

Перерасчет налоговой базы. Если налогоплательщик УСН сначала выкупит у лизингодателя предмет лизинга, а затем решит его продать, нужно будет пересчитать налоговую базу в части выкупных платежей (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

При этом надо помнить, что перерасчет производится только по суммам, которые были учтены при УСН. Если те или иные платежи в расходы не попали, то и восстанавливать их не нужно. Также есть сложности с определением периода перерасчета.

Рассмотрим эти моменты на конкретных примерах.

Расходы в виде лизинговых платежей, внесенных в период действия договора лизинга (т.е. до выкупа автомобиля), перерасчету в связи с продажей выкупленного предмета лизинга не подлежат.

Пример 1. Определяем срок перерасчета

Условия: организация на УСН «доходы минус расходы» в январе 2016 года заключила договор лизинга автомобиля на 3 года с правом выкупа. В январе 2019 года, по истечении срока лизинга, машину выкупили за 0,5 млн рублей, ввели в эксплуатацию как ОС и использовали для грузоперевозок. В мае 2022 года авто продали.

Давайте вспомним важные положения статьи 346.16 НК РФ:

 • пересчитать налоговую базу нужно при реализации ОС до истечения трех лет с даты учета расходов на приобретение;
 • налоговая база пересчитывается за весь период использования ОС с момента его учета в составе расходов на приобретение и до даты реализации (передачи) с учетом положений гл. 25 НК РФ.

На УСН расходы на приобретение ОС отражаются с момента его ввода в эксплуатацию равными долями в последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм (пп. 1 п. 3 ст. 346.16 и пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Читать статью  Какой порядок возмещения НДС из бюджета?

В нашем примере расходы в виде выкупной стоимости автомобиля будут полностью учтены 31 декабря 2019 года. С этой даты и нужно отсчитывать трехлетний срок.

На дату продажи — май 2022 года —три года еще не прошло. Поэтому при продаже машины налогоплательщику нужно исключить из состава расходов 2019 года выкупную стоимость по договору лизинга. А затем рассчитать, исходя из этой стоимости и срока полезного использования автомобиля, сумму ежемесячных амортизационных отчислений по правилам гл. 25 НК РФ и включить ее в состав расходов при УСН за соответствующие периоды.

Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.

Пример 2. Выкуп и продажа в конце года

Условия: компания на УСН «доходы минус расходы» в октябре 2019 года заключила договор лизинга автомобиля и внесла авансом часть выкупной цены — 2 млн рублей. Спустя 2 года, в октябре 2021, компания выплачивает оставшуюся часть стоимости машины (0,5 млн рублей) и становится ее собственником. После этого транспорт используется для перевозок, а в декабре 2021 продается.

В период лизинга в расходах УСН учитываются только текущие лизинговые платежи, а выкупные платежи не учитываются.

Обе уплаченные компанией за автомобиль суммы (2 млн и 0,5 млн рублей) попадут в расчет налоговой базы только в октябре 2021 года — когда машина поступит в собственность налогоплательщика, будет введена в эксплуатацию и отражена в составе ОС.

Расходы на приобретение автомобиля учитываются в течение налогового периода равными долями за отчетные периоды (п. 3 ст. 346.16 НК РФ) Так как в нашем случае все события происходят в 4 квартале 2021 года, выкупная стоимость в полном размере (2,5 млн рублей) должна быть учтена разово — по состоянию на 31 декабря 2021 года.

Однако если ОС реализовано (передано) до истечения трех лет с момента учета затрат на его приобретение, налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период пользования основным средством — с момента учета в составе расходов и до даты реализации по правилам гл. 25 НК РФ (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

В нашей ситуации это означает, что учтенные по состоянию на дату продажи расходы на выкуп машины в размере 2,5 млн рублей должны быть из налоговой базы исключены и заменены на амортизационные отчисления, рассчитанные по правилам гл. 25 НК РФ за ноябрь и декабрь, так как машина введена в эксплуатацию в октябре, а в декабре из владения выбывает.

Выходит, что в рассматриваемом примере организации изначально не следует включать 2,5 млн рублей в раздел 2 КУДиР (п. 3.2 Порядка, утв. Приказом Минфина от 22.10.2012 № 135н). В расходах нужно сразу отражать только амортизационные отчисления.

Переход на ОСНО во время лизинга

В этом случае порядок налогообложения для организаций и ИП будет отличаться.

Для юридических лиц

Смена режима налогообложения не повлияет на порядок учета лизинговых платежей:

 • при расчете налоговой базы по УСН будут учтены платежи, внесенные во время работы на УСН за периоды лизинга, закончившиеся до перехода на ОСНО;
 • при расчете базы по налогу на прибыль будут учтены остальные лизинговые платежи в порядке, установленном п. 2 ст. 346.25, пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ.

После перехода на ОСНО организация сможет начислять в налоговом учете амортизацию по предмету лизинга, если по договору он учитывается на ее балансе, а договор заключен до 1 января 2022 года. При этом амортизация будет начисляться исходя из полной первоначальной стоимости предмета лизинга, определенной по правилам п. 1 ст. 258 НК РФ (п. 15 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 НК РФ в отношении субъектов МСП, утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018).

Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты ОГРН 1026605606620. 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А.

Для индивидуальных предпринимателей

ИП, как и организации, учитывают для целей УСН текущие платежи по договору лизинга, которые фактически перечислили во время работы на упрощенке за периоды лизинга, истекшие до перехода на ОСНО.

Остальные лизинговые платежи в полном размере (за минусом НДС, принимаемого к вычету), можно будет учесть в расходах в составе профессионального вычета. Это касается и тех платежей, что были уплачены авансом в период применения УСН. Их нельзя было учесть в составе расходов по УСН на момент уплаты, но можно будет включить в состав профессионального вычета по НДФЛ на дату окончания соответствующего периода лизинга (письмо Минфина от 04.10.2002 № 04-00-11).

Право учитывать выкупную стоимость через механизм амортизации у ИП на ОСНО появится только после выкупа и получения имущества в собственность. Вот почему:

ИП исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных учета доходов, расходов и хозяйственных операций в Порядке, утвержденном Приказом Минфина № 86н, МНС № БГ-3-04/430 от 13.08.2002 (п. 2 ст. 54 НК РФ).

ИП учитывает в расходах амортизацию, начисленную только на принадлежащее ему на праве собственности имущество, непосредственно используемое в предпринимательской деятельности и приобретенное за плату (пп. 4 п. 15, п. 30 Порядка).

В период лизинга собственником предмета лизинга является лизингодатель (п. 1 ст. 11 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ).

Выходит, что первоначальную стоимость ОС, приобретенного по договору лизинга, можно включать в расходы ИП посредством начисления амортизации только после оплаты и перехода права собственности на него к предпринимателю (письмо Минфина от 07.11.2011 № 03-04-05/8-859).

Одновременно пп. 8 п. 47 Порядка относит к прочим расходам ИП лизинговые платежи. При этом, поскольку Порядком не установлено иное, данные платежи принимаются в состав расходов и включаются в состав профессионального вычета в полном размере (за вычетом НДС).

После перехода на ОСНО предприниматель по мере уплаты лизинговых платежей их сумму (без НДС, принимаемого к вычету) в полном размере включает в состав профессионального налогового вычета.

Фактически уплаченная сумма выкупного платежа, включая суммы, внесенные в период применения УСН (без НДС, принимаемого к вычету), формирует первоначальную стоимость ОС. Она будет включена в состав профессионального вычета в виде амортизационных отчислений после выкупа.

Алексей Смирнов, юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

https://www.horizons.bg/bg/lizing-na-personal-efektivno-reshenie-startirashti-firmi/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *